Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku ze zbliżającymi się wyborami sołtysów i rad sołeckich, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że:

 

● Uprawnionymi do głosowania w wyborach są osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

● Stały rejestr wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz osoby, które stale zamieszkują i na własny wniosek zostały decyzją Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wpisane do stałego rejestru wyborców.

 

Z rejestru wyborców skreślone są osoby, które:

● Zostały pozbawione praw wyborczych,

● Wpisały się do rejestru wyborców w innej gminie.

 

Mieszkańcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca, bez zameldowania na pobyt stały, mogą na swój pisemny wniosek zostać wpisani do rejestru wyborców tutejszej gminy.

Procedura wpisania do rejestru wyborców:

https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/media/1924/so03-wpisanie-do-stalego-rejestru-wyborcow.pdf

 

Na podstawie rejestru wyborców będą sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach sołtysa i rad sołeckich.

Każdy mieszkaniec może sprawdzić w tutejszym urzędzie czy jest ujęty w rejestrze wyborców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

2019-03-06