Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powoływanie terytorialnych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2024-01-30