Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2024

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, iż w Wyborach Samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia 2024 r., obowiązuje wprowadzony w roku ubiegłym, przez Komisarza Wyborczego podział gminy na 20 obwodów głosowania:

Dla przypomnienia publikujemy wykaz lokali wyborczych:

Obwód 1 - Goszyce - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce ul. Tadeusza Kościuszki 95,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 2 - Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki - Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki ul. Szkolna 1,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 3 - Goszcza, Sadowie, Marszowice - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 4 – Łuczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 5 – Zastów - Świetlica Wiejska w Zastowie, Zastów ul. Tadeusza Kościuszki 103,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 6 – Dojazdów - Świetlica Wiejska w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakowska 114,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 7 – Karniów - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 8 – Pietrzejowice – Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52,

Obwód 9 – Kocmyrzów – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115

Obwód 10 – Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 11 – Baranówka – Centrum Kultury I Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, Baranówka ul. Chlebowa 2

Obwód 12 – Luborzyca - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Luborzyca ul. Jagiellońska 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 13 – Wilków - Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilków ul. Dworska 1,

Obwód 14 – Skrzeszowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, Skrzeszowice ul. Leśna 7

Obwód 15 – Łososkowice - NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny Łososkowice 34,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 16 – Prusy - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, Prusy ul. Niepodległości 12,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód 17 – Krzysztoforzyce - Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, Krzysztoforzyce ul. Parkowa 6

Obwód 18 – Czulice – Świetlica wiejska w Czulicach, Czulice 50

Obwód 19 – Rawałowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A

Obwód 20 – Głęboka - Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnychhttps://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad

2024-03-28