Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

INFORMACJA Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2022 r, poz. 1277), w związku z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1564)w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2023 r., poz. 1564/ w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

/-/ Marek Jamborski

2023-09-11