Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

25 września 2022 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie

 Porządek  zebrania:

  1. Ogólna informacja Sołtysa o sytuacji w Sołectwie oraz w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w 2023 r. środków z funduszu sołeckiego;
  3. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski.

   W przypadku braku wymaganej frekwencji II termin zebrania wyznaczam o godzinie 17,15.

Serdecznie zapraszam do udziału.                                                 

 

   Z poważaniem

SOŁTYS RAWAŁOWIC

    Andrzej  Witek

2022-09-19