Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Łuczyce i Rada Sołecka zawiadamia, że w dniu 22.09.2022r. o godz.17.00 w Remizie OSP Łuczyce odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

1. Fundusz sołecki na 2023r. podjęcie uchwały

2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Sołtys Łuczyc Agnieszka Sykut

2022-09-16