Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Głęboka zawiadamia, że w dniu 18.09.2022 r. (niedziela) o godz. 14.00 w budynku Remizy w Głębokiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz Sołecki.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.


Sołtys
Marzena Stankowska

2022-09-13