Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie wsi Wilków w dniu 7.12.2022r.

Sołtys wsi Wilków zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się


7 grudnia 2022r. ( środa ) o godz. 19.00

w budynku ul. Dworska 1 w Wilkowie.

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (
tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie
w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

 


Sołtys

Sławomir Mentel

 

2022-12-02