Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach 26.07.2020 r.

Sołtys miejscowości Skrzeszowice wraz z Radą Sołecką zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26.07.2020 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Skrzeszowicach.


W programie:
1. Podsumowanie roku 2019.
2. Informacja Pani Dyrektor Gastro-Medical na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia.
3. Zmiana przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z powodu COVID - 19.
4. Wolne wnioski.

Sołtys
Mariusz Wąsowicz

2020-07-21