Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Rawałowicach - II termin

Sołtys Sołectwa Rawałowice informuje, że w dniu 20 września 2020 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie - II termin
Porządek zebrania:

  1. Ogólna informacja Sołtysa o sytuacji w Sołectwie oraz w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
  3. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski.
  4. Zmiana statutu Sołectwa – w przypadku ponad 10% frekwencji

Serdecznie zapraszam do udziału.
Z poważaniem

SOŁTYS RAWAŁOWIC
Andrzej Witek

Bardzo proszę o zachowanie zasad sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 – maseczki osłaniające usta i nos.

2020-09-14