Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie w Łososkowicach w dniu 20.08.2022r.

Sołtys wsi Łososkowice zawiadamia, że w dniu 20.08.2022 r. (sobota) o godz. 18.00 w Remizie OSP w Łososkowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz Sołecki na 2023 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Zaprasza
Sołtys i Rada Sołecka wsi Łososkowice

2022-08-16