Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie w Goszycach w dniu 28.06.2022

Sołtys wsi Goszyce zawiadamia, że w dniu 28.06.2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Remizie OSP w Goszycach odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Omówienie bieżącego funduszu sołeckiego.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.


Sołtys
Augustyn Kaczmarczyk

2022-06-23