Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Baranówce 13.09.2020 r.

Sołtys wsi Baranówka zawiadamia, że w dniu 13.09.2020 r. (niedziela) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie wiejskie. Ze względu na pandemię COVID-19, zebranie odbędzie się na wolnym powietrzu obok budynku Centrum Kultury i Promocji.

Porządek obrad:

1. Fundusz sołecki na 2021 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 r.
3. Sprawy bieżące.

Sołtys
Dorota Adamczyk

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Obecnych na zebraniu obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.

2020-09-07