Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Wilków 3.04.2022 r.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 3 kwietnia ( niedziela ) 2022r. o godz. 11.00 w budynku wiejskim w Wilkowie.

Porządek obrad:

1. Konsultacje w sprawie zagospodarowania terenów wsi.

2. Realizacja funduszu sołeckiego w 2022r. – koncepcja zagospodarowania części działki przy stawie.

3. Wydarzenia integracyjne w 2022r.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji ( tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.


Sołtys
Sławomir Mentel

2022-03-24