Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie miejscowości Karniów w dniu 16.04.2023r.

Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 16.04.2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Remizie OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

1. Nadanie nazw ulic w miejscowości Karniów.
2. Remont drogi powiatowej.
3. Sprawy bieżące.


W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się
w tym samym dniu po upływie 15 minut.Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2023-04-06