Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim- Prusy

Sołtys miejscowości Prusy, pani Elżbieta Konieczna, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 18-tej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,  ul. Niepodległości 12.


Tematy zebrania:
1. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu statutu Sołectwa.
2. Wybór przedstawiciela do Gminnej Rady Seniorów.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

2019-01-03