Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wyniki przetargu na sprzedaż działki zabudowanej w Karniowie

Wyniki przetargu na sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Karniów

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 . w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz.U.z 2014. poz.1490 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kocmyrzów Luborzyca, który odbył się w dniu 25 lipca 2019r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w sali nr 27

 

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 412 o pow. 1,7100 ha położonej w miejscowości Karniów oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego w symbolem ZP- tereny zespołów dworsko-parkowych

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 450 000,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 454,500,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0

nabywca nieruchomości – Pan Dariusz Stanisław Sajka zam. w Krakowie

 

 

2019-07-29