Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Program "Czyste powietrze" jest programem rządowym, który ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

 • docieplenie ścian i stropów budynku,

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja

 • pożyczka

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł,

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,

 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,

 • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,

 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,

 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie,

 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

Wszelkich informacji na temat programu "Czyste powietrze" udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Tel. 12 422 94 90 wew. 2

      12 422 30 46

Infolina czynna w godz. 8.00-15.00: 502 073 066

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Programu na stronie WFOŚiGW w Krakowie w zakładce "Czyste powietrze"

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

2020-06-15