Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje dot. zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice

Zapraszamy Mieszkańców Sołectwa Rawałowice do konsultacji, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.


Konsultacje polegać będą na udostępnieniu projektu zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • udostępnieniu projektu zmiany Statutu Sołectwa u Sołtysa

Konsultacje odbędą się w terminie od 13 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu zmiany Statutu Sołectwa.
Pisemne opinie i wnioski zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis zgłaszającego, mogą być składane:
– w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca/,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl  oraz poprzez ePUAP.


Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

2022-12-14