Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwałą Nr XLI/324/2018 r. z dnia 22.06.2018 r.

Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności gminnej.

Gminna Rada Seniorów składa się z 10-25 osób. Każde spośród 25 sołectw może delegować do Rady jednego przedstawiciela.

Prawo kandydowania przysługuje osobom starszym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych /osoba starsza - osoba, która ukończyła 60. rok życia/ oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych, zamieszkującym na terenie sołectwa, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenie kandydatów, ich prezentacja oraz wybór następuje na zebraniu wiejskim.
W przypadku gdy na zebraniu wiejskim zgłoszono jednego kandydata, automatycznie wchodzi do Gminnej Rady Seniorów.
W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim zgłoszono kilku kandydatów, członkiem Gminnej Rady Seniorów zostanie osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. Wyboru przedstawicieli do Gminnej Rady Seniorów dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym.

W przypadku, gdy podczas zebrania wiejskiego nie wyłoniono żadnego kandydata, Gminna Rada Seniorów będzie liczyła mniej niż 25 członków.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.

2018-12-10