Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla mieszkańców Sulechowa-zebranie wiejskie

Sołtys miejscowości Sulechów, pan Marian Nowak, informuje mieszkańców, iż na ostatnim zebraniu wiejskim w dniu 16.12.2018 r. frekwencja była niewystarczająca.

W związku z brakiem wymaganej na zebraniu liczy osób, zebranie wiejskie sołectwa uznaje się za nieważne.

Nowy termin zebrania wiejskiego zostanie ustalony w najbliższym czasie i podany do wiadomości mieszkańców.

2018-12-20