Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Dojazdów zaprasza mieszkańców wsi na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz.16:00 w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich; ul. Krakowska 130-II piętro.

Porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z projektem statutu Sołectwa.
  2. Wybór Przedstawiciela do Gminnej Rady Seniorów.
  3. Sprawy bieżące Sołectwa.

Serdecznie zapraszam
Sołtys Halina Zięciak
tel. 535-876-421

 

2018-12-17