Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie-Sesja Rady Gminy w dniu 5.12.2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6. Rozpatrzenie petycji.
7. Rozpatrzenie skargi i wniosku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wysiołek Luborzycki oraz w miejscowości Baranówka.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-12-01