Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 6.11.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 z dnia 28.12.2017 r.

4. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski./-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-11-26