Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.05.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja na temat gospodarki wodnej prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania
z zakresu modernizacji i doposażenia trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg
powiatowych.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-05-24