Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 18.04.2018 r.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Przedstawiciela Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie na temat zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej".
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  5. Powołanie Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca i nadanie jej statutu.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-12-12