Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.08.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się X Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2016 z dnia 18.02.2016 r dotyczącej diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych /Sołtysów/ Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych.
5. Uchwalenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021.
7. Uchwalenie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-08-08