Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat komunikacji w Gminie.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Wyrażenie zgody na nabycie działki położonej w Karniowie.
5. Wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
położonego w obrębie Kocmyrzów.
6. Rozpatrzenie skarg.
7. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/


/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-05-25