Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVIII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Przeprowadzenie wyborów ławników.
  4. Zmiana Uchwały Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca nieruchomości niezabudowanej położonej w sołectwie Skrzeszowice.
  6. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Małgorzata Doniec
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2023-09-25