Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.01.2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Omówienie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.
4. Informacja na temat planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2024.
5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
6. Udzielenie dotacji Parafiom w Luborzycy, Goszczy i Czulicach na przeprowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z przyznaną dotacją w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w projekcie dot. instalacji OZE.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmian dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-
2039.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2024-01-24