Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.10.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIX Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat gospodarki leśnej realizowanej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
5. Nadanie nazw ulic w miejscowości Sulechów.
6. Rozpatrzenie skarg i petycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-
2035.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-LuborzycaTransmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2023-10-24