Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
5. Zmiana uchwały Nr LII/489/2023 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 14 grudnia 2023 roku dot. określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
6. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Grzegorz Marzec
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2024-05-22