Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 6 listopada 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od przeprowadzenia procedur formalnych tj. przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLV Sesji. Następnie w pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XLV a XLVI Sesją Rady. W drugiej części swojego wystąpienia pan Wójt szczegółowo omówił przedstawioną prezentację multimedialną, która ukazywała szerokie spektrum działalności samorządu naszej gminy w okresie kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, w tym m.in. szeroko rozumianą działalność inwestycyjną, wysokość pozyskanego zewnętrznego wsparcia finansowego czy też liczne, zrealizowane inicjatywy w zakresie oświaty, kultury czy też służby zdrowia.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, w trakcie dalszej części obrad, Rada Gminy podjęła uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 z dnia 28.12.2017 r.,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

Na zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, będącej ostatnią sesją, kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, Wójt Gminy, pan Marek Jamborski przekazał wszystkim Radnym serdeczne podziękowania za czteroletnią współpracę oraz życzenia dalszej pomyślności zarówno w życiu osobistym, zawodowym jak i na niwie podejmowanych działań społecznych.


2018-11-23