Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.05.2023r.

W poniedziałek 29 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W obradach uczestniczyła także pani Agnieszka Więch, reprezentująca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.


Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad odbyła się dyskusja, której tematem był stan komunikacji publicznej na obszarze naszej gminy. Rozpoczęło ją wystąpienie Zastępcy Wójta Gminy Wiesława Wójcika, który przedstawił zebranym obecny stan komunikacji na obszarze gminy. Następnie, obecni na posiedzeniu Radni i Sołtysi, mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań dotyczących stanu komunikacji w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, obecnej na na Sesji pani Agnieszce Więch, reprezentującej ZTP w Krakowie.

Po zakończeniu dyskusji Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Agnieszka Kozłowska przekazała zebranym informację dotyczącą działań podjętych w związku z wykryciem bakterii Coli w wodociągu publicznym dostarczającym wodę mieszkańcom części miejscowości naszej gminy.

 

Następnie szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XLV a XLVI Sesją Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, informację o działalności Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie przedłożyli: Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

 

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew.505/2, o powierzchni 0,1800 ha, położonej obręb 0007 Karniów. Zgodnie z treścią ww. uchwały nabyta nieruchomość wejdzie w skład gminnego zasobu nieruchomości i przeznaczona będzie na cele inwestycji Gminy w zakresie realizacji zadań własnych; • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym , dotyczącej nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Kocmyrzów na działce nr ew.1/2 w budynku przy ul. Plac Niepodległości 1. Lokal o powierzchni 125,92 m2 usytuowany na parterze budynku, z przeznaczeniem dotychczasowym – apteka. Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli następujące uchwały: • w sprawie uznania za zasadną skargi złożonej na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

 

• w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.

 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła koleją uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023.

 

  Posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2023-05-30