Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.

W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy.
Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu na kolejny rok.
W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W trakcie posiedzenia, przedstawione zostały zmiany projektu trasy drogi rowerowej EuroVelo 11 przebiegającej na terenie naszej Gminy. Opinia w tej sprawie zostanie przesłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W dalszej części posiedzenia, Komisje wysłuchały informacji na temat projektów uchwał, które wpłynęły na najbliższą Sesję.
W drugiej części posiedzenia Radni przedstawili zagadnienia dotyczące bieżących spraw poszczególnych miejscowości: rozpatrzono pisma odnośnie budowy chodnika w miejscowości Czulice, rozmawiano także o kwestii przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie rozmawiano także o planowanym przed świętami kiermaszu wiosennym który zaplanowany jest na 9 kwietnia od godziny 10tej do 15tej przy CKiP w Baranówce.

Dostęp do transmisji już wkrótce.

2022-03-22