Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wspólne posiedzenie Komisji - 20 maja 2024 r. godz. 15.00

Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję.
2. Informacja o przebiegu prac nad budową oczyszczalni ścieków w Kocmyrzowie i Luborzycy.

3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Stałych Komisji Rady

2024-05-16