Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Wspólnym Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.01.2023r.

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 r. r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Budownictwo socjalne w Gminie.
2. Szatnia w Kocmyrzowie.
3. Wniosek Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
4. Sprawy gospodarki odpadami - informacja o złożonych ofertach.
5. Informacja o kanalizacji.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję.
7. Sprawy bieżące.


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-01-23