Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady w dniu 5.12.2022r.

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

    1. Nadanie nazw ulic w miejscowości Wysiołek Luborzycki i Baranówka - zaopiniowanie projektów uchwał.
    2. Informacja na temat Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach.
    3. Projekt budżetu na 2023 r.
    4. Sprawy bieżące

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-12-01