Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17.01.2022 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad)odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Informacja Dyrektora CKiP.
2. Skrzydła Dobroci.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2022-01-14