Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.03.2022 r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi.
2. Rozpatrzenie petycji.

2022-03-15