Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 31.08.2021 r.

Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad:

1.Przedstawienie działań tegorocznych z zakresu oświetlenia dróg. Spotkanie z Przedstawicielem Tauronu.

2.Analiza zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy od roku 2013.

3. Informacja o MPK od 1 września.

4. Konkurs dla klas 6-8 szkół podstawowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zwalniam przy szkole.

5. Informacje dot. remontu urzędu gminy.

6.Informacja dot. gruntów gminnych w centrum gminy.

7.Przedstawienie warunków jakie gmina wydała inwestorowi budującemu pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Granicznej. Spotkanie z Inwestorem.

8. Sprawy bieżące.

2021-08-27