Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.12.2022r.

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuję, że w dniu 23.12.2022r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.Porządek obrad:

1. Zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-12-20