Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.01.2023r. o godz. 15.00

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuję, że w dniu 23.01.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.


1. Plan pracy na 2023.
2. Informacja na temat realizowanych w I półroczu 2023 r. inwestycji gminnych oraz aktualnie przygotowywane i ogłaszane przetargi.
3. Informacja na temat składanych wniosków o dofinansowanie.
4. Publikacja umów - etap realizacji wniosku.
5. MPK - na jakim etapie wydłużenie linii do Dojazdowa i Wilkowa oraz wymiana i modernizacja wiat przystankowych na 2023 r.
6. Informacja o planie budowy gazociągu Wężerów-Przewóz.
7. Realizacja funduszu sołeckiego.
8. Plan inicjatyw z ramienia jednostki Promocji Gminy na I półrocze 2023.
9. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
10. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-01-18