Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.09.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że  w dniu 18.09.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca  (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:

1. Analiza wniosków komisji od stycznia 2023
2. Wnioski komisji z zakresu jej działalności do budżetu na 2024
3. Zapoznanie się z protokołami z zebrań wiejskich
4. Inwestycje gminne planowane do realizacji w II półroczu 2023
5. Sprawy bieżące


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie:
https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-09-14