Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 10.01.2022 r.

Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad:

1.Standardy warunków lokalowych przy przyjmowaniu stron przez GOPS - adaptacja pomieszczeń po dawnej poczcie.

2. Skrzydła Dobroci.

3. Sprawy bieżące.

2022-01-05