Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.01.2023 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.01.2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja na temat pojazdów dowożących dzieci do szkół.
2. Informacja na temat przygotowań do złożenia wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  (Polski Ład dla kultury).
3. Zapoznanie się z planem wydarzeń CKiP na 2023 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Plan pracy na 2023.
6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-01-16