Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 25.01.2022

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie proponowanych zmian w uchwale dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w uchwale w sprawie Regulaminu PSZOK.
2. Wprowadzenie punktu do Regulaminu utrzymania czystości i porządku dot. lokalizacji koszy na śmieci na terenach gminnych.
3. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.
4. Plan pracy na rok 2022.
5. Rozpatrzenie pisma.
6. Sprawy bieżące.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2022-01-24