Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 2.12.2022r.

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informują, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się wspólne posiedzenie w/w Komisji.

Porządek obrad:
1. Projekt budżetu na 2023 rok.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-11-30