Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 14.05.2024

We wtorek 14 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach obrad Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad punkt w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców dot. przywrócenia transmisji i rejestracji obrad komisji wspólnych oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia I Sesji Rady.

            Po zakończeniu tej części posiedzenia, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy.

            Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r.

            Realizując kolejny punkt obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W pierwszej kolejności Rada dokonała wyboru członków Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: pan Andrzej Witek – Przewodniczący Komisji, pan Leszek Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz pani Anna Szlachta.

Do Komisji Rewizyjnej nie wybrano pani Katarzyny Foltyn, która w głosowaniu otrzymała najmniejszą liczbę głosów.

Następnie Rada Gminy dokonała wyboru Komisji Skarg Wniosków i Petycji, w skład której weszli: pani Anna Szlachta – Przewodnicząca, pan Radosław Zębala – Zastępca Przewodniczącej, pani Justyna Wachowska, pan Rafał Urbanowski, pan Zbigniew Pragnący.

Po wyborze Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca ukonstytuowały się pozostałe Stałe Komisje Rady.

Poniżej prezentujemy Państwu ich składy osobowe:

• Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług: pan Leszek Kaczmarczyk – Przewodniczący, pan Antoni Trela – Zastępca Przewodniczącego, pan Rafał Urbanowski, pan Mariusz Wąsowicz, pan Paweł Gruchała.

• Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych: pan Zbigniew Pragnący– Przewodniczący, pan Leszek Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego, pan Artur Wójcik .

• Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu: pan Paweł Gruchała – Przewodniczący, pani Katarzyna Foltyn – Zastępca Przewodniczącego, pan Zbigniew Pragnący, pan Artur Wójcik, pan Sławomir Mentel, pani Katarzyna Konewecka-Hołój, pan Mariusz Wąsowicz, pan Grzegorz Marzec

• Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska: pan Radosław Zębala – Przewodniczący, pan Antoni Trela– Zastępca Przewodniczącego, pani Justyna Wachowska, pan Sławomir Mentel, pani Katarzyna Konewecka-Hołój, pan Paweł Gruchała

• Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej: pani Katarzyna Konewecka-Hołój –Przewodnicząca, pan Sławomir Mentel – Zastępca Przewodniczącej, pan Andrzej Witek, pan Artur Wójcik, pan Rafał Urbanowski, pan Radosław Zębala, pani Katarzyna Foltyn, pan Mariusz Wąsowicz.

 

Posiedzenie II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyło omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 

2024-05-15