Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023

W czwartek 22 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan Władysław Zięciak, który został wybrany w okręgu wyborczym nr 10 (Dojazdów). Po oficjalnym stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu porządku obrad, który przedstawił Radnym pan W. Zięciak, głos zabrał pan Krzysztof Machnik, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, który poinformował zebranych o przebiegu jej pracy, podczas tegorocznych wyborów samorządowych 2018 r. (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca).

Po przedłożeniu powyższego sprawozdania nastąpiło wręczenie, przez pana Krzysztofa Machnika, członkom nowo wybranej Rady, zaświadczeń o ich wyborze. Następnie nowo wybrani Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyli uroczyste ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy Radny naszej Gminy pan Krzysztof Krupiński, wybrany w okręgu wyborczym nr 12 (Czulice, Karniów).

W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. W wyniku głosowania funkcję tę Rada powierzyła ponownie pani Małgorzacie Doniec, wybranej w okręgu nr 3 (Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka). Następnie Radni przeprowadzili wybór, spośród czterech zgłoszonych kandydatur tj. pani Katarzyny Koneweckiej – Hołój, pana Augustyna Kaczmarczyka, pana Grzegorza Marca i pana Mariusza Wąsowicza, dwóch Zastępców Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którymi zostali wybrani: pan Grzegorz Marzec (okręg wyborczy nr 4 - Baranówka) oraz pan Augustyn Kaczmarczyk (okręg wyborczy nr 1 - Goszyce, Wilków).

W dalszej części, tej uroczystej Sesji, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy, ślubowanie złożył pan Marek Jamborski, który w ten sposób, zgodnie z wymogami formalnymi objął na najbliższe pięć lat funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Na zakończenie swojej pierwszej Sesji, Radni przegłosowali wniosek formalny dotyczący godzin rozpoczęcia posiedzeń Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Zgodnie z jego treścią będą się one odbywały nie wcześniej niż o godzinie 16:00

2019-01-02